Marthinsen Genealogy Site - UNDER NEDBYGGING

I have established a new TNG site which is under construction: www.oddmarthinsen-slekt.no/tng/

Notater


Tre:  

Treff 1 til 50 av 2,422

      1 2 3 4 5 ... 49» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1
1910 bodde familien i Øvrefos 1, Kristiania, Norge, 2. etasje og betalte 15 kroner pr. måned i leie.
Før reisen bodde de i Kr. Augustsgt. 11 III. Det står i kilden at hun er bygningsarbeider. (Kilde: Digitalarkivet: Emigranter over Kristiania, Norge 1871-1930
Amalie reiste fra Kristiania, Norge til New York 30. oktober 1914 sammen med sine to barn. Skipet het "U. States", linje Kjerschow. Hun hadde med 100 kroner. Ektemannen hadde reist før. Amalie ble amerikansk statsborger i 1929.  
Hansdatter, Amalie Wilhelmine Eugenie (698)
 
2
Amund og Ellen er kanskje i slekt med hverandre gjennom Aslak Melby.De fikk sammen 2 sønner og 3 døtre. Sønnene var: Ole født 1654. Han boddei 1664 hos sin farbror Smed Iversen på Langseter. Dette var jo like etterfarens død, så han bor vel der for oppfostring. Så er det Iver. Disse sønnene overtar Nordby og Dal etter farens død. Iver døde allerede før 1679og søsteren Kari overtar litt av hans gods. Døtrene Dorte og Marte er beggegifte i Eidsberg.I en stamtavle som Johan Garder har utarbeidet vises at Amunds foreldre var Iver Olufsen Langseter og Johanne Biørulfsdtr, hun var fra Nesodden, Oppegårdog hennes foreldre var meget velstående og eide gods til over 20 skp. verdi,spredt over mange sogn. Ivers far var Oluf Smedsen og videre Smed Evensen.Smeds far far Even Frøshaug fra Trøgstad. Langseter var en av hans mangeeiendommer. Even Frøshaug er nok født ca. 1490, for han betaler skatt i 1514og må da være myndig. Han er død før 1574. Evens hustru var datter av EnerHaga og i 1550 ble det skrevet et vidnesbrev som viser at Eners mor, Angerd Enersdatter, har overlatt ham følgende eiendommer: Haugrim i Aurskog, Faukerud (Fykerud) i Eidsberg, Holone i Skiptvet, 10 lsp. i Boger, Ski, 15 lsp. i Ekeberg, Trøgstad og Langseter i Trøgstad.
Det er gjennom denne Ener Haga og hans mor Angerd Enersdatter at forskerneregner at slekten stammer fra Bolt - Suderheim-slekten og Håkon V.
Håkon den V Magnussen, 1299-1319, hadde en datter som het Agnes og som var gift med en høyadelsmann ved navn Haftor Jonson fra Suderheim. Denne Haftorvar også av kongelig byrd. De hadde en sønn, Jon Haftoresønn, som også bodde på Suderheim. Jon hadde tre sønner: 1. Ulf Jonsen, Ervalla i Sverige.Hans etterkommere hører til på Elingård i Onsøy. 2. Håkon Jonson, død 1392,var medlem i Rigsrådet og fraskrev seg kronen til fordel for kong Eirik.3. En datter Cecilie død 1411. 4. Brynjulf Jonson omtalt i 1405. Han vargift to ganger, og etter 2. ekteskap bodde han i Sverige hvor han haddestore eiendommer. Barn i 1. ekteskap: Knut og Ulvild. Knut regnes somstamfar til Roos-slekten til Hjelseter i Sverige. Knut hadde to sønner: Brynjulf og Jens. Disse bodde i Norge.En av disse sønner var - etter Johan Garders mening - gift med Angerd Enersdatter fra Haga i Eidsberg. Hun regnes for å være mor til Ener Hagaog stammor til Frøshaug-slekten. 
Iversen-Fosser, Amund (820)
 
3
Etter at Amund dør gifter Ellen seg ganske snart igjen med Mattis Arvesenfra Torper og får to døtre med ham, Inger og Gunhild. Han dør 1672 og Ellengifter seg 3. gang med Anders Olsen. De flytter ut av Fosser og bosetter segpå Eng - gården under Fosser, der hun dør. De hadde ingen barn. 
Olsdatter, Ellen (821)
 
4  Sørensen Munch, Iver (295)
 
5 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Haraldsen, T. (4118)
 
6 Cause of his death was drowning. Vi har kun Snorres ord for at Halvdan Svarte hørte til Ynglingeætten. Han skal ha vært sønn til Gudrød Veidekonge og Åsa, og dermed en yngre halvbror av Olav Geirstadalv. Geirstad er antagelig Gjekstad i Sandar. Dette er nabogården til Gokstad, der en svær skipshaug ble gravd ut i 1880, og grunnen der haugen lå, har antagelig i sin tid tilhørt Gjekstad. En høvding i 50-60 års alderen lå i skipet, og dateringen kan passe, slik at det kan være fristende å tenke på Olav. Tradisjonen kaller ham Geirstadalv.Det er merkelig lite i overleveringen som knytter Harald Hårfagre til Vestfold. Vi må likevel bli stående ved, som det rimeligste - siden det ikke finnes spor av noen annen opprinnelse i overleveringen - at Halvdan Svarte virkelig var et skudd på Ynglingeætten i Vestfold. Men han kan ha tilhørt en nordligere gren. Saga og sagn knytter ham først og fremst til Ringerike og Hadeland, og den sikreste tradisjonen om hans grav er den som sier at han ble hauglagt på Stein på Ringerike. Vi regner altså med at han rådde for et ikke ubetydelig rike på Vest-Opplandene, men at han også har fått Vestfold i sin makt - vel etter at Ragnvald Olavsson på en eller annen måte er forsvunnet ut av bildet.Halvdan Svarte skal ha vært gift med Ragnhild, datter av en kong Harald Gullskjegg i Sogn. Han omkom på vårparten 860 under en tur på isen på Randsfjorden.From Snorre Sturlasson: Halvdan Svarte [Halfdan the Black] Saga:"1. HALFDAN FIGHTS WITH GANDALF AND SIGTRYG.Halfdan was a year old when his father was killed, and his mother Asa set off immediately with him westwards to Agder, and set herself there in the kingdom which her father Harald had possessed. Halfdan grew up there, and soon became stout and strong; and, by reason of his black hair, was called Halfdan the Black. When he was eighteen years old he took his kingdom in Agder, and went immediately to Vestfold, where he divided that kingdom, as before related, with his brother Olaf. The same autumn he went with an army to Vingulmark against King Gandalf. They had many battles, and sometimes one, sometimes the other gained the victory; but at last they agreed that Halfdan should have half of Vingulmark, as his father Gudrod had had it before. ...""9. HALFDAN S DEATH. Halfdan the Black was driving from a feast in Hadeland, and it so happened that his road lay over the lake called Rand. It was in spring, and there was a great thaw. They drove across the bight called Rykinsvik, where in winter there had been a pond broken in the ice for cattle to drink at, and where the dung had fallen upon the ice the thaw had eaten it into holes. Now as the king drove over it the ice broke, and King Halfdan and many with him perished. He was then forty years old. He had been one of the most fortunate kings in respect of good seasons. The people thought so much of him, that when his death was known and his body was floated to Ringerike to bury it there, the people of most consequence from Raumarike, Vestfold, and Hedemark came to meet it. All desired to take the body with them to bury it in their own district, and they thought that those who got it would have good crops to expect. At last it was agreed to divide the body into four parts. The head was laid in a mound at Stein in Ringerike, and each of the others took his part home and laid it in a mound; and these have since been called Halfdan's Mounds."_______________________________________Halfdan the Black Gudrødsson (820-860) was the father of the first King of Norway Harald I and of the House of Yngling.His father was King Gudröd the Hunter.The saga of Halfdan the Black tells the following story:Halfdan's mother was named Asa. She was the daughter of King Harald of Agder. When Halfdan's father was killed, Asa took the year-old Halfdan and returned to Agder, where Halfdan grew up.In 838, when he was eighteen years old, Halfdan became king of Agder. He quickly began adding to his kingdom through political negotiation and military conquest. He divided the kingdom of Vestfold with his brother Olaf and, through military action, persuaded King Gandalf of Vingulmark to cede half his kingdom.Next, Halfdan subdued an area called Raumarike. To secure his claim to Raumarike, Halfdan first defeated and killed Sigtryg, the previous ruler, in battle, then defeated Sigtryg's brother and successor Eystein in a series of battles. This established Halfdan's claim not only to Raumarike, but also to half of Hedemark, Sigtryg and Eystein's core kingdom.Halfdan first wife was Ragnhild, daughter of King Harald Gulskeg (Goldbeard) of Sogn. Halfdan and Ragnhild had a son named Harald after his grandfather, and they sent him to be raised in his grandfather's court. Harald Gulskeg, being elderly, named his grandson as his successor shortly before his death. Ragnhild died shortly after her father and the young king Harald fell sick and died the next spring. When he heard about his son's death, Halfdan traveled to Sogn and laid claim to the title of king. No resistance was offered and Halfdan added Sogn to his realm.The sons of Gandalf of Vingulmark, Hysing, Helsing, and Hake, attempted to ambush Halfdan at night but he escaped into the forest. After raising an army, he returned and defeated the brothers, killing Hysing and Helsing. Hake fled from the country and Halfdan became king of all of Vingulmark.Halfdan's second wife was also named Ragnhild. She was the daughter of Sigurd Hjort, king of Ringerike. She was kidnapped from her home by Hake, a berserker who encountered her father in Hadeland and killed him. In turn, Halfdan had her kidnapped from Hake so that he could marry her. Ragnhild and Halfdan had a son who was also named Harald.Halfdan died when he fell through the ice of a lake that had been weakened by cattle dung after a hole was cut in the ice for the cattle to drink. Each of the districts of his kingdom wanted to claim his grave. In the end, it was agreed to divide his body into four pieces so each district could bury a piece of it, resulting in Halfdan's Mounds. Noted events in his life were:• He was a King circa 850 in Norway. Halvdan married Ragnhild Haraldsdatter, daughter of Harald Gulskeg of Sogn and Unknown, about 850. (Ragnhild Haraldsdatter was born about 830.)Halvdan next married Ragnhild Sigurdsdatter, daughter of Sigurd "Hjort" Helgasson and Tyrne av Jutland, about 860. (Ragnhild Sigurdsdatter was born about 830 in Ringerike, Norway.) Gudrødsson, Halvdan "den Svarte" (10758)
 
7 Han jobbet ved Hafslunds planketomter på Sundløkka. Bodde 1900 i Sannesundbrakke, gr.41, bnr.2 Karlsen, Johannes (639)
 
8 Peder var medlem av ligningskommisjonen 1823, og lagrettsmand i årene 1837 - 1852 og sogneprestens medhjelper. Carlsen, Peder (7349)
 
9 "Onkel Tossen" - farfars bror som bodde i Sannesund kan jeg huske, han kom på besøk til bestemor en gang i året, det var på sommeren. Menyen var alltid den samme: Kylling, sukkererter, gulrøtter og sukret rips. Da gjesten hadde gått ble jeg alltid bedt til bords!

Kan ikke huske at den mannen sa ett eneste ord. Slik var vel den øvrige familien også, dyktige og strevsomme, men innadvendte. Ingen trall og sang! For min mor som var litt av en sangfugl, glad i å lese og drøfte saker og ting måtte det være rene sjokkbehandlingen å komme inn i en sådan familie! (Ragnhild Lande) 
Mathisen Lilleng, Torsten (4528)
 
10 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Balay, C.D. (1267)
 
11 (Stene & Isaksen i Fredrikstad) Isaksen, Johan (12908)
 
12 --- IKKE RIKTIG---- De bosatte seg utenbygds, kanskje Tune, Østfold, Norge. Hadde ingen barn til dåpen iBorge inntil 1860.Hun emigrerte til Amerika i september 1880, da var hun enke. Simensdatter, Anne Cathrine (1596)
 
13 13de Quadrat, No.113. Pedersen Aarum, Niels (7706)
 
14 14.8.06 besøkte jeg Riksarkivet og fikk se Dødsfallprotokoll for Christiania, Norge 1863. Side 210 - 515 for 4. mai 1863 finner jeg Andreas Halvorsen Ruud's dødsfall. I høyre merknadsfelt står anført:
"13/6 forevist bevilgning af 8/6 63
Udlånt til Sagf. Gaarborg 10/1 66." 
Halvorsen Ruud, Andreas (831)
 
15 1789: bodde på Ø. Torp som dreng. Olsson, Anders (5280)
 
16 1801 bodde hun hos datteren Marte på Stordahl mellem og hadde barbebarnet Inger som fosterbarn Olsdatter, Kirsti (169)
 
17 1801 var han Landsoldat. Erichsen Navestad, Svend (11464)
 
18 1801 var hun pleiebarn hos Hans Siversen og hustru Margrethe Povelsdatter på Vidnes Søndre i Skiptvet. Eriksdatter, Anne (10318)
 
19 1801: Enke og fattiglem, bodde hos datteren Anne. Jonsdatter, Kari (11456)
 
20 1801: Hun vokste opp på Stordal mellem i Skjeberg hos sin moster. Gjermundsdatter, Inger Kristine (153)
 
21 1801: Husmand med jord under Hafslund Adelige Sæde Gaard i Skjeberg. Nilsen, Alf (11458)
 
22 1815 levde hun som tjenestepike på Greager holtet. Andersdatter, Anne Margrete (11462)
 
23 1817 var haan avskjediget soldat i Nordenfjelske Regiment. Haagensen Holmen, Ole (8502)
 
24 1818 er hun gaardmandsenke på Nordre Moum. Olsdatter, Anne (7516)
 
25 1818: Husmann under Lilleborge. Paulsen, Peder (2596)
 
26 1820 var Erich tjenestedreng på Yven. 1826: Husmann under Nordre Grålum i Tune, Østfold, Norge. Tolfsen Agnalt, Erik (10317)
 
27 1823: Husmann under Begby. Paulsen, Peder (2596)
 
28 1843 kjøper han en del av Sandheia lille av Anders Nilsen for 400 rdl. Kort tid etter får han kjøpe også den andre halvpart for 500 rdl. I 1852 kjøper han i tillegg et stykke jord av Vestre Haugen for 200 rdl. Ingebretsen, Christian (7209)
 
29 1850: Ei Bibel. Bryngelsson, Carl (669)
 
30 1852 selger Syver Olsen Tofteberg østre bnr. 9 til broren Johan Olsen. Olsen, Syver (1619)
 
31 1865 er hun enke. Hun har bygselsjord og hennes sønner understøtter henne. Syversdatter, Berthe Marie (7052)
 
32 1865 jobbet han ved Arsenalet. På den tiden bodde familie i Fjerdingens Gade 52, Christiania, Norge (Vor Frelsers Menighed). Abell, Johan Christoffer (10786)
 
33 1865 levde hun i Sølvbakken, søndre Fredrikshald. Andersdatter, Johanne (30)
 
34 1865 levde hun som Lægdslem hos datteren Anne Bolette på Strandløkka i Skjeberg. Svendsdatter, Berthe (5795)
 
35 1865 losjerte han hos onkel Olaus Hendriksen, Veberg. Hendriksen, Otto Magnus (5879)
 
36 1865 losjerte hun hos broren og gikk i arbeid på nabogården. Nielsdatter, Anne (7171)
 
37 1865 overtok han som husmann på Grina. Kristiansen, Hans (10577)
 
38 1865 Selveier på Vesten vestre 24/4. Rentenist på Moum i 1900. Andersen, Johan (1521)
 
39 1865 var han eier og gårdbruker på Slettevold i Borge, gnr1, bnr.15. Andersen, Hans (6815)
 
40 1865 var han husmann og arbeidsmann på plassen Hjørnegaard og Ende i Berg.

Medlem av Luthersk menighet.Mathis bodde hos sin datter Josefine og Jørgen på Nordby i 1900, da var han enkemann. Han døde som fattiglem. 
Johannesen (Capjon), Mathis (4575)
 
41 1865 var Helene tjenestejente på Veberg vestre. Ulriksdatter, Helene Marie (256)
 
42 1865, 19 år gammel, var hun tjenestejente hos storbonden Jakob Adolf Andersen på Bøe søndre i Idd.

1910 levde hun sammen med sønnene Martin og Ole Kristian i Sannesund A/S Hafslund Gretnes, gnr.38, bnr.4. 
Andersdatter, Mari (638)
 
43 1865: Gunild er enke og føderaadskone. Bor hos sønnen Jørgen Halvorsen på Alderød, Kråkerøy. Jørgensdatter, Gunild (5978)
 
44 1865: Han hjælper Faderen med Jordbruget.

1900: Hans er nå blind. 
Andersen Grøvet, Hans (5799)
 
45 1865: Han hjælper Faderen medd Jordbruget. Andersen Grøvet, Jens (5800)
 
46 1865: Ole Simensen og hustru Grete Sophie bodde hos sønnen Gunder på Haugen, gnr.32. Simensen, Ole (1578)
 
47 1865: På gården Bjørndalen. - Hans Fader opholder sig i Sverige, dog uden Separationsbevilling. Olsen Grøvet, Johan Martin (5797)
 
48 1865: På gården Bjørndalen. - Hendes Mand opholder sig i Sverige, dog uden Separationsbevilling. Hansdatter, Inger (5802)
 
49 1875 bodde familien i Torvgade 20-22. Datteren Charlotte hadde flyttet. De hadde en tjenestejente, Mathea Hansen, f.1853 i Røyken. Halvorsen Rom, Karl (10350)
 
50 1875 bodde Thora i Sørum vestre i Skedsmo, men oppholdt seg i Ø. Vollgate 12, Christiania, Norge. 1900 bodde hun på jernbanestasjonen i Fredrikshald og jobbet som telegrafist. Hun var ugift og tilhørte katolsk kirkesamfunn i Fredrikshald. Abell, Thora Kasbara (10915)
 

      1 2 3 4 5 ... 49» Neste»


Ta kontakt

Webmaster melding

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.