Marthinsen Genealogy Site - UNDER NEDBYGGING

I have established a new TNG site which is under construction: www.oddmarthinsen-slekt.no/tng/

Etterlysninger


Tre:  

 Ikke identifisert

Hvor ble det av August Martinsen fra Borge

August reiste til sjøs første gang 15/3 1876 med skuta "Reform" som gikk fra Sarpsborg til London og mønstret av 24/11 1876 i Sarpsborg. Neste tur gikk fra Fredrikstad til London 10/3 1877 med skuta "Richard" og avmønstret 25/10 1877. Tredje turen gikk 8/3 1878 med "Reform" fra Sarpsborg til London og han mønstret av 28/9 1878 i Sarpsborg. Fjerde turen til sjøs med påmønstring 8/3 1879. Han rømte fra båten i London 2/8 1879.¶ I over tre år var han hjemmefra, men meldte seg hjemkommet 12/9 1882. (Kilde: Mønstringsruller for Fredrikstad, Patent.No.650, s. 130 - Henviser også til HR no.2085).¶ (Filmrull 543, s.82, - Patent-No 1085, 19/9 1882). Her står anført at August Martinsen tilhører Thinglag i Borge, Rode no.33. Oppholdssted: Sannesund. 18/9 1882 ble han mulktert 10 kroner for Patenttiltale. Han mønstret på skuta "Bird Gu??" den 4/10 1882 i Fredrikstad og gikk til Melburne i Australia.¶ Etter dette vet jeg intet om August Martinsen, bortsett fra et bilde som ble tatt i Sydney, Australia.¶
Fortell oss hva du vet     |     Mer informasjon: August Martinsen

 Ukjente bilder


Ta kontakt

Webmaster melding

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.