Marthinsen Genealogy Site - UNDER NEDBYGGING

I have established a new TNG site which is under construction: www.oddmarthinsen-slekt.no/tng/

Vesten, Borge, Østfold, Norge 


Tre: Min slekt

Breddegrad: 59.26424664795962, Lengdegrad: 11.063790321350097


Media

Historier
LENSA VED HVIDSTEN
LENSA VED HVIDSTEN
Av Odd Marthinsen

Den bosettingen som i dag betegnes som Vesten og Hølberje stammer i alt vesentlig fra tida med tømmerfløting og lensevirksomhet. I dag kalles stedet Vesten, men stedet har hatt mange navn opp gjennom tidene; Weesteen, Hvidsten, Hvitsten. Hølberje har sitt navn fra husmannsplassen Hølen. Der den plassen lå, ligger i dag Høløkka eller hølløkka, en løkke ned mot elva som var populær til skihopping før når det var snø om vinteren.

Vi hadde også en mindre bosetting før tømmerlenseperioden. Alt før 1400-tallet lå det tre-fire gårdsbruk med navnet Weesteen. Det var også husmannsplasser her. Men det var først midt på 1800-tallet når tømmerlense og fløtingen kom i gang at det ble liv på Vesten. Det meste av denne stenen ble utskipet fra Vesten, over "stenbrygga", og det tok ikke slutt før midt i 1950-årene.

Allerede først på 1700-tallet ble det forsøkt å ta tømmeret i renne forbi Sarpsfossen, med heller dårlig resultat. Grunnen var det store raset i 1702 da hele Borregaard raste ut i elva og 14 mennesker døde. Mange hus og mye gods sank ned i dypet. På østsiden av elva forårsaket denne katastrofen at en flodbølge skyllet bort flere sager, masse tømmer og annen last tilhørende handelsborgere i Fredrikstad. Det lå flere store sagbruk på Hafslund-sida.
Det ble gjort nye forsøk på å bygge renne forbi Sarpsfossen i 1726 og 1742, men arbeidet ble utsatt hver gang. Vinteren 1847-1848 bygde brødrene Pelly & Co en karmrenne på Borregaard til fløting av tømmer til eget sagbruk. Samt også leiefløting av tømmer bestemt til trelasthandler P. Gellertsen & Co i Fredrikstad. Inntekten ble ganske anseelig for Borregaard. I 1852 tjente bedriften over 2000 Spdl. på fløting av tømmer som skulle til Fredrikstad.

Først da bjelkehandelen fikk sine representanter i Fredrikstad i 1840, begynte fløtingen for alvor gjennom Sarpsfossen. Og denne fløtingen økte etterhvert som tømmerhandelen økte i Fredrikstad-området. Men som nevnt før var fossen ytterst vanskelig, tømmeret kjørte seg fast og det ble meget stor brekkasje. Man drøftet alle mulige utveier for å bedre forholdene.

Tømmerrennen som brødrene Pelly & Co bygde på Borregaard-siden i 1847, og som fungerte noen få år, ble ødelagt av en stor flom. I 1852 forsøkte man å rette på forholdene, blant annet ved å sprenge bort den berømte Holleby- eller Helgeby-sten, som lå like under fossefallet, uten tilfredsstillende resultat. I årene framover så en hel rekke forslag på forskjellige prosjekter dagens lys, både kanal og jernbane ble foreslått.
Tømmeret som skulle til brukene ved Fredrikstad ble til tider oppbevart ved lensene overfor Sarpsfossen. Men den endelige sorteringen av tømmeret kunne ikke foregå overfor fossen, da tømmeret likevel måtte bli sammenblandet under fløtingen gjennom denne.
Bjelkehandlerne i Fredrikstad måtte derfor alt fra den første fløting gjennom fossen skaffe seg adgang til å stoppe tømmeret nedenfor fossen for sortering. Dette ble i den første tid gjort i de såkalte "bergelenser" langs elva mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Noen samlet og organisert sortering var det ikke. Skikkelig fart på dette arbeidet ble det ikke før man ble tvunget på grunn av skipsfarten. Skipstrafikken hadde store problemer med "løsfløtingen".
En lense ble i 1854 anlagt ved Vesten. Det første anlegg omfattet bare en samlelense, hvor tømmeret ble delt og flåtelagt, men etter få år ble det knyttet et sorteringanlegg til samlelensen, bygget på samme prinsipp som Nes lense. Det varte ikke lenge før man måtte gå til utvidelser og rasjonalisering som følge av den veldige økningen i trelastdriften i Fredrikstad-distriktet. Nå begynte også folk å bygge hus på Hølberje, for her var det arbeid å få. Lønningene lå på ca. 300-400 kroner i året.

I 1884 ble det anlagt på samme sted en helt ny sorteringsinnretning av større format og med store tekniske forbedringer. Særlig nevnes at sorteringsrennen ble utført som en plankerenne for å gjøre sorteringen uavhengig av strømhastigheten, som var meget varierende ved Vesten. Ved for stor strøm kunne disse reguleres innen rennens ramme ved hjelp av sluser, og ved for liten strøm førtes tømmeret med trekkliner.
Det var altså i 1885 at fløtningsbestyrer Richard C. Furuholmen fikk i oppdrag å ombygge Hvidsten lense hvor hn da ble ansatt. Ut fra sin erfaring som bestyrer ved Furuholmen lense foreslo han en stor ombygging av lensen med maskinsopping av tømmeret etter en metode han selv hadde oppfunnet. Den nye lensen ble tatt i bruk i 1885.
Soppemaskinen virket på den måten at tømmeret ble ført inn i en flytende tømmerrenne med bunn og ført ned til maskinen som kunne krysslegge tømmer i inntil ni høyder, og bundet sammen med vaiere og kjettinger. De ferdige sopper ble deretter fløtet ned til de respektive trelasteieres bruk langs elva ned mot Fredrikstad. Maskinens kapasitet var stor nok for tømmermengden. I 1901 ble det ved lensen sortert og avviklet ikke mindre enn 365.288 tylfter.
Maskinen ble benyttet fra 1885 til 1908, da fløtingen stoppet denne veien. Da ble tømmertunnelen i Eidet ferdig til bruk, og tømmeret som skulle til Fredrikstad ble da ført gjennom Mingevannet og Isnesfjorden til Eidet. Den type soppemaskin som ble brukt ved Hvidsten lense er ikke brukt i noe annet vassdrag i Norge, men det er mulig at den er anvendt i Sverige og Finland. Furuholmens soppemaskin fikk tildelt utmerkelse ved en utstilling i Stockholm i 1897.
Det var i dette miljøet Vesten og Hølberje, vokste fram. Her hadde folk arbeid og de trivdes. I året 1900 var ca. 40 av Vestens befolkning i arbeid i lensa, i tillegg var det like mange ansatte fra Tune-siden. En mindre del av befolkningen var stenhoggere i Tofteberg-fjella og noen var sjømenn.
Et fåtall av Vesten-gutta og -jenter var tjenestefolk på Amundsen-gårdene like overfor på Øvre Vesten som det kaltes. De var som regel bedre stilt enn lensearbeiderne, de tjente like mye penger og så hadde de kost og losji i tillegg. Når man rusler omkring på Vesten i dag kan man ane dette miljø den dag i dag, med den store lensa, trippebrygga like ved soppemaskinen og stor skutetrafikk og yrende liv på og langs elva. Det var også i mange tiår ferjetrafikk over elva, den ble nedlagt i 1967.

Fdsel

Treff 1 til 50 av 493

1 2 3 4 5 ... 10» Neste»

   Etternavn, Fornavn    Fdsel    Person ID   Tre 
1 Abrahamsen, Thorbjørn  15 Feb 1916Vesten, Borge, Østfold, Norge 2070 Min slekt 
2 Andersdatter, Jørgine  1871Vesten, Borge, Østfold, Norge 6639 Min slekt 
3 Andersdatter, Nicoline  25 Mai 1865Vesten, Borge, Østfold, Norge 3032 Min slekt 
4 Andersen, Abraham  16 Mar 1890Vesten, Borge, Østfold, Norge 2068 Min slekt 
5 Andersen, Agnes  13 Jun 1885Vesten, Borge, Østfold, Norge 5651 Min slekt 
6 Andersen, Bernhard Hedevin  20 Sep 1859Vesten, Borge, Østfold, Norge 3038 Min slekt 
7 Andersen, Berte Marie*  13 Apr 1883Vesten, Borge, Østfold, Norge 1845 Min slekt 
8 Andersen, Carl  16 Aug 1886Vesten, Borge, Østfold, Norge 1850 Min slekt 
9 Andersen, Else Magnhild  7 Nov 1923Vesten, Borge, Østfold, Norge 2185 Min slekt 
10 Andersen, Ingeborg* Natalie  6 Jan 1922Vesten, Borge, Østfold, Norge 2107 Min slekt 
11 Andersen, Jakob  13 Jan 1881Vesten, Borge, Østfold, Norge 1832 Min slekt 
12 Andersen, Johan Alfred  18 Jul 1876Vesten, Borge, Østfold, Norge 1809 Min slekt 
13 Andersen, Lilly  10 Jan 1915Vesten, Borge, Østfold, Norge 1771 Min slekt 
14 Andersen, Magnus  4 Apr 1878Vesten, Borge, Østfold, Norge 1816 Min slekt 
15 Andersen, Martha Elise  7 Sep 1888Vesten, Borge, Østfold, Norge 1855 Min slekt 
16 Andersen, Sara Camilla  13 Jan 1898Vesten, Borge, Østfold, Norge 1903 Min slekt 
17 Andersen Brandsrød, Hjørdis  8 Jul 1910Vesten, Borge, Østfold, Norge 2406 Min slekt 
18 Andersen Brandsrød, R.M.   2423 Min slekt 
19 Andreasdatter, Hanna Gustava  27 Sep 1877Vesten, Borge, Østfold, Norge 421 Min slekt 
20 Andreasdatter, Hanna Wilhelmina  9 Mar 1866Vesten, Borge, Østfold, Norge 2081 Min slekt 
21 Andreasdatter, Helga Antonette  17 Des 1882Vesten, Borge, Østfold, Norge 1841 Min slekt 
22 Andreasdatter, Inga  20 Jan 1874Vesten, Borge, Østfold, Norge 551 Min slekt 
23 Andreasdatter, Kristine  20 Jan 1874Vesten, Borge, Østfold, Norge 1911 Min slekt 
24 Andreasen, Anette Gustava  5 Nov 1898Vesten, Borge, Østfold, Norge 453 Min slekt 
25 Andreasen, Karl Hjalmar  24 Des 1882Vesten, Borge, Østfold, Norge 430 Min slekt 
26 Andreasen, Karl Marentius  20 Feb 1880Vesten, Borge, Østfold, Norge 1835 Min slekt 
27 Andreasen (Hølberjen), Johan* Emil  5 Jul 1872Vesten, Borge, Østfold, Norge 1907 Min slekt 
28 Andreassen, J.I.   2524 Min slekt 
29 Andreassen, T.P.   2525 Min slekt 
30 Antonsen, Josef  30 Jul 1896Vesten, Borge, Østfold, Norge 1892 Min slekt 
31 Arneberg, B.V.   9571 Min slekt 
32 Arntzen, Reidar Olaf  23 Mar 1916Vesten, Borge, Østfold, Norge 3096 Min slekt 
33 Berg, Oddvar Franklin  11 Jun 1925Vesten, Borge, Østfold, Norge 2613 Min slekt 
34 Bertelsen, Anna Marie  29 Sep 1894Vesten, Borge, Østfold, Norge 1880 Min slekt 
35 Bertelsen, Bernhard  11 Jun 1864Vesten, Borge, Østfold, Norge 2089 Min slekt 
36 Bertelsen, Borghild  3 Des 1908Vesten, Borge, Østfold, Norge 2014 Min slekt 
37 Bertelsen, Helga Ordine  12 Feb 1912Vesten, Borge, Østfold, Norge 2044 Min slekt 
38 Bertelsen, Magda Bolette  13 Mai 1910Vesten, Borge, Østfold, Norge 2032 Min slekt 
39 Bertelsen, Oleane  3 Des 1908Vesten, Borge, Østfold, Norge 2016 Min slekt 
40 Bjørk Andreassen, C.M.   2528 Min slekt 
41 Bjørk Andreassen, S.I.   2527 Min slekt 
42 Bolivardsdatter, Jenny Kristine  26 Mar 1882Vesten, Borge, Østfold, Norge 428 Min slekt 
43 Bolivardsdatter, Jørgine Emilie  9 Feb 1869Vesten, Borge, Østfold, Norge 401 Min slekt 
44 Bolivardsen, Hans August  24 Jun 1877Vesten, Borge, Østfold, Norge 403 Min slekt 
45 Bolivardsen, Olaf Ludvig  7 Feb 1873Vesten, Borge, Østfold, Norge 402 Min slekt 
46 Bolivarsdatter, Bolette Marie*  29 Mar 1875Vesten, Borge, Østfold, Norge 301 Min slekt 
47 Brandsrød, Dagmar Elise  12 Apr 1901Vesten, Borge, Østfold, Norge 5414 Min slekt 
48 Brandsrød, Oddvar Håkon  14 Feb 1926Vesten, Borge, Østfold, Norge 6335 Min slekt 
49 Bredesdatter, Kristine  23 Okt 1857Vesten, Borge, Østfold, Norge 1744 Min slekt 
50 Bredesen, Anna Sofie  22 Aug 1895Vesten, Borge, Østfold, Norge 1647 Min slekt 

1 2 3 4 5 ... 10» Neste»Dd

Treff 1 til 50 av 268

1 2 3 4 5 ... Neste»

   Etternavn, Fornavn    Dd    Person ID   Tre 
1 Antonette Marie  21 Mai 1947Vesten, Borge, Østfold, Norge 6293 Min slekt 
2 Aakerman, Olga Otilie  31 Okt 1971Vesten, Borge, Østfold, Norge 2533 Min slekt 
3 Andersdatter, Karen Helene  23 Nov 1895Vesten, Borge, Østfold, Norge 1774 Min slekt 
4 Andersdatter, Sora* Marie  5 Feb 1934Vesten, Borge, Østfold, Norge 4523 Min slekt 
5 Andersdotter, Amanda  8 Okt 1930Vesten, Borge, Østfold, Norge 2473 Min slekt 
6 Andersen, Abraham  21 Okt 1973Vesten, Borge, Østfold, Norge 2068 Min slekt 
7 Andersen, Agnes  25 Jun 1885Vesten, Borge, Østfold, Norge 5651 Min slekt 
8 Andersen, Anton  30 Nov 1922Vesten, Borge, Østfold, Norge 1808 Min slekt 
9 Andersen, Else Magnhild  24 Jun 1994Vesten, Borge, Østfold, Norge 2185 Min slekt 
10 Andersen, Johan Vigelius  1981Vesten, Borge, Østfold, Norge 1946 Min slekt 
11 Andersen, Magnus  1 Jan 1936Vesten, Borge, Østfold, Norge 1816 Min slekt 
12 Andersen, Martha Elise  18 Mar 1939Vesten, Borge, Østfold, Norge 1855 Min slekt 
13 Andersen, Mette Rigmor  20 Apr 2008Vesten, Borge, Østfold, Norge 3750 Min slekt 
14 Andersen, Ole* Martin  22 Des 1912Vesten, Borge, Østfold, Norge 4527 Min slekt 
15 Andersen Brandsrød, Markus  20 Okt 1933Vesten, Borge, Østfold, Norge 2404 Min slekt 
16 Andersen Knold, Kristian  2 Jul 1962Vesten, Borge, Østfold, Norge 1985 Min slekt 
17 Andreasdatter, Emma Justine  13 Feb 1958Vesten, Borge, Østfold, Norge 1944 Min slekt 
18 Andreasdatter, Klara Marie  23 Okt 1951Vesten, Borge, Østfold, Norge 1876 Min slekt 
19 Andreasdatter, Kristine  1 Feb 1948Vesten, Borge, Østfold, Norge 1911 Min slekt 
20 Andreasdotter, Amanda  7 Des 1962Vesten, Borge, Østfold, Norge 1918 Min slekt 
21 Andreasen, Karl Ludvig  5 Feb 1965Vesten, Borge, Østfold, Norge 975 Min slekt 
22 Andreasen, Karl Marentius  8 Jul 1881Vesten, Borge, Østfold, Norge 1835 Min slekt 
23 Andreassen, Ivar  14 Feb 2011Vesten, Borge, Østfold, Norge 2523 Min slekt 
24 Antonsen, Anna  20 Okt 1953Vesten, Borge, Østfold, Norge 1638 Min slekt 
25 Antonsen, Josef  13 Feb 1897Vesten, Borge, Østfold, Norge 1892 Min slekt 
26 Berg, Arne Kristian  12 Des 1967Vesten, Borge, Østfold, Norge 2612 Min slekt 
27 Berg, Oddvar Franklin  13 Mar 1991Vesten, Borge, Østfold, Norge 2613 Min slekt 
28 Bertelsen, Bernhard  11 Nov 1960Vesten, Borge, Østfold, Norge 2012 Min slekt 
29 Bertelsen, Borghild  5 Jun 1986Vesten, Borge, Østfold, Norge 2014 Min slekt 
30 Bertelsen, Magda Bolette  6 Des 1993Vesten, Borge, Østfold, Norge 2032 Min slekt 
31 Bertelsen, Marentius  21 Nov 1910Vesten, Borge, Østfold, Norge 1772 Min slekt 
32 Bertelsen, Oleane  17 Jan 2001Vesten, Borge, Østfold, Norge 2016 Min slekt 
33 Bolivardsen, Ulrik Georg  13 Jun 1933Vesten, Borge, Østfold, Norge 249 Min slekt 
34 Brandsrød, Eivind* Andrew  19 Feb 1974Vesten, Borge, Østfold, Norge 6338 Min slekt 
35 Bredesen, Brede  21 Apr 1955Vesten, Borge, Østfold, Norge 1680 Min slekt 
36 Bredesen, Edvard  11 Nov 1848Vesten, Borge, Østfold, Norge 1740 Min slekt 
37 Bredesen, Fredrik  28 Sep 1905Vesten, Borge, Østfold, Norge 1738 Min slekt 
38 Bredesen, Fredrikke (Dikken)  6 Sep 1980Vesten, Borge, Østfold, Norge 1646 Min slekt 
39 Bredesen, Hans  Vesten, Borge, Østfold, Norge 1745 Min slekt 
40 Bredesen, Hans Peter  16 Apr 1849Vesten, Borge, Østfold, Norge 1739 Min slekt 
41 Bredesen, Nils* Kai  6 Jun 1994Vesten, Borge, Østfold, Norge 1679 Min slekt 
42 Bredesen, Olaf Bernhard  9 Mai 1962Vesten, Borge, Østfold, Norge 1635 Min slekt 
43 Bredesen, Ragnar* Fridtjof  24 Jan 1978Vesten, Borge, Østfold, Norge 1682 Min slekt 
44 Bredesen, Thorine (Thora)  5 Mar 1969Vesten, Borge, Østfold, Norge 1644 Min slekt 
45 Bryntesen, Agda Nathalie  31 Jul 1983Vesten, Borge, Østfold, Norge 2474 Min slekt 
46 Bryntesen, Beda Amalie  21 Mar 1933Vesten, Borge, Østfold, Norge 2477 Min slekt 
47 Bryntesen, Ellen Margrethe  2 Mar 1995Vesten, Borge, Østfold, Norge 2475 Min slekt 
48 Bryntesen, Henny Evelyne  23 Mai 1934Vesten, Borge, Østfold, Norge 2478 Min slekt 
49 Bryntesen, Johan  30 Apr 1958Vesten, Borge, Østfold, Norge 2472 Min slekt 
50 Delås, Grethe* Anette Marie  19 Feb 2002Vesten, Borge, Østfold, Norge 3739 Min slekt 

1 2 3 4 5 ... Neste»Bolig

Treff 1 til 50 av 53

1 2 Neste»

   Etternavn, Fornavn    Bolig    Person ID   Tre 
1 Andersen, Christopher  1831Vesten, Borge, Østfold, Norge 8309 Min slekt 
2 Andreasen, Karl Ludvig  Vesten, Borge, Østfold, Norge 975 Min slekt 
3 Berg, R.O.   2628 Min slekt 
4 Berg, T.H.   2627 Min slekt 
5 Bredesen, A.G.   2823 Min slekt 
6 Bryntesen, Agda Nathalie  Vesten, Borge, Østfold, Norge 2474 Min slekt 
7 Ebbesvik, Henny Arnhild  1984Vesten, Borge, Østfold, Norge 5085 Min slekt 
8 Gjelstad, Johannes  Vesten, Borge, Østfold, Norge 736 Min slekt 
9 Hansen, B.S.   3828 Min slekt 
10 Hansen, Hans Peter  1904Vesten, Borge, Østfold, Norge 2652 Min slekt 
11 Hansen, H.   4184 Min slekt 
12 Hansen, Johan* Edvard  1891Vesten, Borge, Østfold, Norge 1609 Min slekt 
13 Hansen, Ludvig  Vesten, Borge, Østfold, Norge 3031 Min slekt 
14 Hansen, Simen  1891Vesten, Borge, Østfold, Norge 1612 Min slekt 
15 Hansen, Simen  1910Vesten, Borge, Østfold, Norge 1612 Min slekt 
16 Hansen (Granvåg), Håkon  1941Vesten, Borge, Østfold, Norge 725 Min slekt 
17 Haraldsen, Alf Lorang  Vesten, Borge, Østfold, Norge 2108 Min slekt 
18 Haraldsen, Emil Albert  1932Vesten, Borge, Østfold, Norge 477 Min slekt 
19 Haraldsen, Harald Ingvald  1932Vesten, Borge, Østfold, Norge 489 Min slekt 
20 Haraldsen, Jens  Vesten, Borge, Østfold, Norge 451 Min slekt 
21 Heder, H.W.   12984 Min slekt 
22 Hermansen, Ragna  1923Vesten, Borge, Østfold, Norge 6211 Min slekt 
23 Ingebretsen, Søren  1823Vesten, Borge, Østfold, Norge 8307 Min slekt 
24 Jensen, Sofie Kathinka  1907Vesten, Borge, Østfold, Norge 8697 Min slekt 
25 Johannesdatter, Ellen Sophie  1891Vesten, Borge, Østfold, Norge 1607 Min slekt 
26 Johannesdatter, Johanne  1891Vesten, Borge, Østfold, Norge 2842 Min slekt 
27 Johansen, B.R.   2850 Min slekt 
28 Johansen, Johan Edvard  Vesten, Borge, Østfold, Norge 2670 Min slekt 
29 Johansen, K.J.   2851 Min slekt 
30 Johansen, Ole Kristian*  1932Vesten, Borge, Østfold, Norge 3776 Min slekt 
31 Kjellmann, L.A.   2510 Min slekt 
32 Kvernhusvik, A.   5083 Min slekt 
33 Kviberg, Hansine* Martine  1932Vesten, Borge, Østfold, Norge 6286 Min slekt 
34 Marthinsen, Kjell  1950Vesten, Borge, Østfold, Norge 1053 Min slekt 
35 Marthinsen, O.L.   1052 Min slekt 
36 Marthinsen, O.L.   1052 Min slekt 
37 Marthinsen, S.   1050 Min slekt 
38 Martinsen, Loi Christian  Vesten, Borge, Østfold, Norge 1062 Min slekt 
39 Martinsen, .K.   1055 Min slekt 
40 Nilsen, Laurits  1891Vesten, Borge, Østfold, Norge 1865 Min slekt 
41 Olsdatter, Hanna Sofie  1924Vesten, Borge, Østfold, Norge 2405 Min slekt 
42 Olsen, B.I.   3904 Min slekt 
43 Olsen, G.K.   3988 Min slekt 
44 Olsen, Johan Theodor*  1910Vesten, Borge, Østfold, Norge 1842 Min slekt 
45 Olsen, Nils  1910Vesten, Borge, Østfold, Norge 1681 Min slekt 
46 Pedersen, Ågot Elvira  Vesten, Borge, Østfold, Norge 2007 Min slekt 
47 Persen, Patrik Julius  1884Vesten, Borge, Østfold, Norge 8767 Min slekt 
48 Reiersen Ludvigsen, R.K.   2869 Min slekt 
49 Svendsdatter Ulsteen, Karen Marie  1857Vesten, Borge, Østfold, Norge 1671 Min slekt 
50 Tanem Fernstrøm, Lilli Marie  1917Vesten, Borge, Østfold, Norge 52 Min slekt 

1 2 Neste»Ta kontakt

Webmaster melding

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.