Marthinsen genealogy pages
Odd Marthinsens slekt og litt til ...
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Vesten, Borge, Østfold, Norge Tre: Min slekt
OpenStreetMap

Breddegrad: 59.26424664795962, Lengdegrad: 11.063790321350097


Media

Historier
LENSA VED HVIDSTEN
LENSA VED HVIDSTEN
Av Odd Marthinsen

Den bosettingen som i dag betegnes som Vesten og Hølberje stammer i alt vesentlig fra tida med tømmerfløting og lensevirksomhet. I dag kalles stedet Vesten, men stedet har hatt mange navn opp gjennom tidene; Weesteen, Hvidsten, Hvitsten. Hølberje har sitt navn fra husmannsplassen Hølen. Der den plassen lå, ligger i dag Høløkka eller hølløkka, en løkke ned mot elva som var populær til skihopping før når det var snø om vinteren.

Vi hadde også en mindre bosetting før tømmerlenseperioden. Alt før 1400-tallet lå det tre-fire gårdsbruk med navnet Weesteen. Det var også husmannsplasser her. Men det var først midt på 1800-tallet når tømmerlense og fløtingen kom i gang at det ble liv på Vesten. Det meste av denne stenen ble utskipet fra Vesten, over "stenbrygga", og det tok ikke slutt før midt i 1950-årene.

Allerede først på 1700-tallet ble det forsøkt å ta tømmeret i renne forbi Sarpsfossen, med heller dårlig resultat. Grunnen var det store raset i 1702 da hele Borregaard raste ut i elva og 14 mennesker døde. Mange hus og mye gods sank ned i dypet. På østsiden av elva forårsaket denne katastrofen at en flodbølge skyllet bort flere sager, masse tømmer og annen last tilhørende handelsborgere i Fredrikstad. Det lå flere store sagbruk på Hafslund-sida.
Det ble gjort nye forsøk på å bygge renne forbi Sarpsfossen i 1726 og 1742, men arbeidet ble utsatt hver gang. Vinteren 1847-1848 bygde brødrene Pelly & Co en karmrenne på Borregaard til fløting av tømmer til eget sagbruk. Samt også leiefløting av tømmer bestemt til trelasthandler P. Gellertsen & Co i Fredrikstad. Inntekten ble ganske anseelig for Borregaard. I 1852 tjente bedriften over 2000 Spdl. på fløting av tømmer som skulle til Fredrikstad.

Først da bjelkehandelen fikk sine representanter i Fredrikstad i 1840, begynte fløtingen for alvor gjennom Sarpsfossen. Og denne fløtingen økte etterhvert som tømmerhandelen økte i Fredrikstad-området. Men som nevnt før var fossen ytterst vanskelig, tømmeret kjørte seg fast og det ble meget stor brekkasje. Man drøftet alle mulige utveier for å bedre forholdene.

Tømmerrennen som brødrene Pelly & Co bygde på Borregaard-siden i 1847, og som fungerte noen få år, ble ødelagt av en stor flom. I 1852 forsøkte man å rette på forholdene, blant annet ved å sprenge bort den berømte Holleby- eller Helgeby-sten, som lå like under fossefallet, uten tilfredsstillende resultat. I årene framover så en hel rekke forslag på forskjellige prosjekter dagens lys, både kanal og jernbane ble foreslått.
Tømmeret som skulle til brukene ved Fredrikstad ble til tider oppbevart ved lensene overfor Sarpsfossen. Men den endelige sorteringen av tømmeret kunne ikke foregå overfor fossen, da tømmeret likevel måtte bli sammenblandet under fløtingen gjennom denne.
Bjelkehandlerne i Fredrikstad måtte derfor alt fra den første fløting gjennom fossen skaffe seg adgang til å stoppe tømmeret nedenfor fossen for sortering. Dette ble i den første tid gjort i de såkalte "bergelenser" langs elva mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Noen samlet og organisert sortering var det ikke. Skikkelig fart på dette arbeidet ble det ikke før man ble tvunget på grunn av skipsfarten. Skipstrafikken hadde store problemer med "løsfløtingen".
En lense ble i 1854 anlagt ved Vesten. Det første anlegg omfattet bare en samlelense, hvor tømmeret ble delt og flåtelagt, men etter få år ble det knyttet et sorteringanlegg til samlelensen, bygget på samme prinsipp som Nes lense. Det varte ikke lenge før man måtte gå til utvidelser og rasjonalisering som følge av den veldige økningen i trelastdriften i Fredrikstad-distriktet. Nå begynte også folk å bygge hus på Hølberje, for her var det arbeid å få. Lønningene lå på ca. 300-400 kroner i året.

I 1884 ble det anlagt på samme sted en helt ny sorteringsinnretning av større format og med store tekniske forbedringer. Særlig nevnes at sorteringsrennen ble utført som en plankerenne for å gjøre sorteringen uavhengig av strømhastigheten, som var meget varierende ved Vesten. Ved for stor strøm kunne disse reguleres innen rennens ramme ved hjelp av sluser, og ved for liten strøm førtes tømmeret med trekkliner.
Det var altså i 1885 at fløtningsbestyrer Richard C. Furuholmen fikk i oppdrag å ombygge Hvidsten lense hvor hn da ble ansatt. Ut fra sin erfaring som bestyrer ved Furuholmen lense foreslo han en stor ombygging av lensen med maskinsopping av tømmeret etter en metode han selv hadde oppfunnet. Den nye lensen ble tatt i bruk i 1885.
Soppemaskinen virket på den måten at tømmeret ble ført inn i en flytende tømmerrenne med bunn og ført ned til maskinen som kunne krysslegge tømmer i inntil ni høyder, og bundet sammen med vaiere og kjettinger. De ferdige sopper ble deretter fløtet ned til de respektive trelasteieres bruk langs elva ned mot Fredrikstad. Maskinens kapasitet var stor nok for tømmermengden. I 1901 ble det ved lensen sortert og avviklet ikke mindre enn 365.288 tylfter.
Maskinen ble benyttet fra 1885 til 1908, da fløtingen stoppet denne veien. Da ble tømmertunnelen i Eidet ferdig til bruk, og tømmeret som skulle til Fredrikstad ble da ført gjennom Mingevannet og Isnesfjorden til Eidet. Den type soppemaskin som ble brukt ved Hvidsten lense er ikke brukt i noe annet vassdrag i Norge, men det er mulig at den er anvendt i Sverige og Finland. Furuholmens soppemaskin fikk tildelt utmerkelse ved en utstilling i Stockholm i 1897.
Det var i dette miljøet Vesten og Hølberje, vokste fram. Her hadde folk arbeid og de trivdes. I året 1900 var ca. 40 av Vestens befolkning i arbeid i lensa, i tillegg var det like mange ansatte fra Tune-siden. En mindre del av befolkningen var stenhoggere i Tofteberg-fjella og noen var sjømenn.
Et fåtall av Vesten-gutta og -jenter var tjenestefolk på Amundsen-gårdene like overfor på Øvre Vesten som det kaltes. De var som regel bedre stilt enn lensearbeiderne, de tjente like mye penger og så hadde de kost og losji i tillegg. Når man rusler omkring på Vesten i dag kan man ane dette miljø den dag i dag, med den store lensa, trippebrygga like ved soppemaskinen og stor skutetrafikk og yrende liv på og langs elva. Det var også i mange tiår ferjetrafikk over elva, den ble nedlagt i 1967.

Fødsel

Treff 1 til 50 av 493

1 2 3 4 5 ... 10» Neste»

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 Abrahamsen, Thorbjørn  15 Feb 1916Vesten, Borge, Østfold, Norge 2070
2 Andersdatter, Jørgine  1871Vesten, Borge, Østfold, Norge 6639
3 Andersdatter, Nicoline  25 Mai 1865Vesten, Borge, Østfold, Norge 3032
4 Andersen, Abraham  16 Mar 1890Vesten, Borge, Østfold, Norge 2068
5 Andersen, Agnes  13 Jun 1885Vesten, Borge, Østfold, Norge 5651
6 Andersen, Bernhard Hedevin  20 Sep 1859Vesten, Borge, Østfold, Norge 3038
7 Andersen, Berte Marie*  13 Apr 1883Vesten, Borge, Østfold, Norge 1845
8 Andersen, Carl  16 Aug 1886Vesten, Borge, Østfold, Norge 1850
9 Andersen, Else Magnhild  7 Nov 1923Vesten, Borge, Østfold, Norge 2185
10 Andersen, Ingeborg* Natalie  6 Jan 1922Vesten, Borge, Østfold, Norge 2107
11 Andersen, Jakob  13 Jan 1881Vesten, Borge, Østfold, Norge 1832
12 Andersen, Johan Alfred  18 Jul 1876Vesten, Borge, Østfold, Norge 1809
13 Andersen, Lilly  10 Jan 1915Vesten, Borge, Østfold, Norge 1771
14 Andersen, Magnus  4 Apr 1878Vesten, Borge, Østfold, Norge 1816
15 Andersen, Martha Elise  7 Sep 1888Vesten, Borge, Østfold, Norge 1855
16 Andersen, Sara Camilla  13 Jan 1898Vesten, Borge, Østfold, Norge 1903
17 Andersen Brandsrød, Hjørdis  8 Jul 1910Vesten, Borge, Østfold, Norge 2406
18 Andersen Brandsrød, R.M.   2423
19 Andreasdatter, Hanna Gustava  27 Sep 1877Vesten, Borge, Østfold, Norge 421
20 Andreasdatter, Hanna Wilhelmina  9 Mar 1866Vesten, Borge, Østfold, Norge 2081
21 Andreasdatter, Helga Antonette  17 Des 1882Vesten, Borge, Østfold, Norge 1841
22 Andreasdatter, Inga  20 Jan 1874Vesten, Borge, Østfold, Norge 551
23 Andreasdatter, Kristine  20 Jan 1874Vesten, Borge, Østfold, Norge 1911
24 Andreasen, Anette Gustava  5 Nov 1898Vesten, Borge, Østfold, Norge 453
25 Andreasen, Karl Hjalmar  24 Des 1882Vesten, Borge, Østfold, Norge 430
26 Andreasen, Karl Marentius  20 Feb 1880Vesten, Borge, Østfold, Norge 1835
27 Andreasen (Hølberjen), Johan* Emil  5 Jul 1872Vesten, Borge, Østfold, Norge 1907
28 Andreassen, J.I.   2524
29 Andreassen, T.P.   2525
30 Antonsen, Josef  30 Jul 1896Vesten, Borge, Østfold, Norge 1892
31 Arneberg, B.V.   9571
32 Arntzen, Reidar Olaf  23 Mar 1916Vesten, Borge, Østfold, Norge 3096
33 Berg, Oddvar Franklin  11 Jun 1925Vesten, Borge, Østfold, Norge 2613
34 Bertelsen, Anna Marie  29 Sep 1894Vesten, Borge, Østfold, Norge 1880
35 Bertelsen, Bernhard  11 Jun 1864Vesten, Borge, Østfold, Norge 2089
36 Bertelsen, Borghild  3 Des 1908Vesten, Borge, Østfold, Norge 2014
37 Bertelsen, Helga Ordine  12 Feb 1912Vesten, Borge, Østfold, Norge 2044
38 Bertelsen, Magda Bolette  13 Mai 1910Vesten, Borge, Østfold, Norge 2032
39 Bertelsen, Oleane  3 Des 1908Vesten, Borge, Østfold, Norge 2016
40 Bjørk Andreassen, C.M.   2528
41 Bjørk Andreassen, S.I.   2527
42 Bolivardsdatter, Jenny Kristine  26 Mar 1882Vesten, Borge, Østfold, Norge 428
43 Bolivardsdatter, Jørgine Emilie  9 Feb 1869Vesten, Borge, Østfold, Norge 401
44 Bolivardsen, Hans August  24 Jun 1877Vesten, Borge, Østfold, Norge 403
45 Bolivardsen, Olaf Ludvig  7 Feb 1873Vesten, Borge, Østfold, Norge 402
46 Bolivarsdatter, Bolette Marie*  29 Mar 1875Vesten, Borge, Østfold, Norge 301
47 Brandsrød, Dagmar Elise  12 Apr 1901Vesten, Borge, Østfold, Norge 5414
48 Brandsrød, Oddvar Håkon  14 Feb 1926Vesten, Borge, Østfold, Norge 6335
49 Bredesdatter, Kristine  23 Okt 1857Vesten, Borge, Østfold, Norge 1744
50 Bredesen, Anna Sofie  22 Aug 1895Vesten, Borge, Østfold, Norge 1647

1 2 3 4 5 ... 10» Neste»Død

Treff 1 til 50 av 268

1 2 3 4 5 ... Neste»

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 Antonette Marie  21 Mai 1947Vesten, Borge, Østfold, Norge 6293
2 Aakerman, Olga Otilie  31 Okt 1971Vesten, Borge, Østfold, Norge 2533
3 Andersdatter, Karen Helene  23 Nov 1895Vesten, Borge, Østfold, Norge 1774
4 Andersdatter, Sora* Marie  5 Feb 1934Vesten, Borge, Østfold, Norge 4523
5 Andersdotter, Amanda  8 Okt 1930Vesten, Borge, Østfold, Norge 2473
6 Andersen, Abraham  21 Okt 1973Vesten, Borge, Østfold, Norge 2068
7 Andersen, Agnes  25 Jun 1885Vesten, Borge, Østfold, Norge 5651
8 Andersen, Anton  30 Nov 1922Vesten, Borge, Østfold, Norge 1808
9 Andersen, Else Magnhild  24 Jun 1994Vesten, Borge, Østfold, Norge 2185
10 Andersen, Johan Vigelius  1981Vesten, Borge, Østfold, Norge 1946
11 Andersen, Magnus  1 Jan 1936Vesten, Borge, Østfold, Norge 1816
12 Andersen, Martha Elise  18 Mar 1939Vesten, Borge, Østfold, Norge 1855
13 Andersen, Mette Rigmor  20 Apr 2008Vesten, Borge, Østfold, Norge 3750
14 Andersen, Ole* Martin  22 Des 1912Vesten, Borge, Østfold, Norge 4527
15 Andersen Brandsrød, Markus  20 Okt 1933Vesten, Borge, Østfold, Norge 2404
16 Andersen Knold, Kristian  2 Jul 1962Vesten, Borge, Østfold, Norge 1985
17 Andreasdatter, Emma Justine  13 Feb 1958Vesten, Borge, Østfold, Norge 1944
18 Andreasdatter, Klara Marie  23 Okt 1951Vesten, Borge, Østfold, Norge 1876
19 Andreasdatter, Kristine  1 Feb 1948Vesten, Borge, Østfold, Norge 1911
20 Andreasdotter, Amanda  7 Des 1962Vesten, Borge, Østfold, Norge 1918
21 Andreasen, Karl Ludvig  5 Feb 1965Vesten, Borge, Østfold, Norge 975
22 Andreasen, Karl Marentius  8 Jul 1881Vesten, Borge, Østfold, Norge 1835
23 Andreassen, Ivar  14 Feb 2011Vesten, Borge, Østfold, Norge 2523
24 Antonsen, Anna  20 Okt 1953Vesten, Borge, Østfold, Norge 1638
25 Antonsen, Josef  13 Feb 1897Vesten, Borge, Østfold, Norge 1892
26 Berg, Arne Kristian  12 Des 1967Vesten, Borge, Østfold, Norge 2612
27 Berg, Oddvar Franklin  13 Mar 1991Vesten, Borge, Østfold, Norge 2613
28 Bertelsen, Bernhard  11 Nov 1960Vesten, Borge, Østfold, Norge 2012
29 Bertelsen, Borghild  5 Jun 1986Vesten, Borge, Østfold, Norge 2014
30 Bertelsen, Magda Bolette  6 Des 1993Vesten, Borge, Østfold, Norge 2032
31 Bertelsen, Marentius  21 Nov 1910Vesten, Borge, Østfold, Norge 1772
32 Bertelsen, Oleane  17 Jan 2001Vesten, Borge, Østfold, Norge 2016
33 Bolivardsen, Ulrik Georg  13 Jun 1933Vesten, Borge, Østfold, Norge 249
34 Brandsrød, Eivind* Andrew  19 Feb 1974Vesten, Borge, Østfold, Norge 6338
35 Bredesen, Brede  21 Apr 1955Vesten, Borge, Østfold, Norge 1680
36 Bredesen, Edvard  11 Nov 1848Vesten, Borge, Østfold, Norge 1740
37 Bredesen, Fredrik  28 Sep 1905Vesten, Borge, Østfold, Norge 1738
38 Bredesen, Fredrikke (Dikken)  6 Sep 1980Vesten, Borge, Østfold, Norge 1646
39 Bredesen, Hans  Vesten, Borge, Østfold, Norge 1745
40 Bredesen, Hans Peter  16 Apr 1849Vesten, Borge, Østfold, Norge 1739
41 Bredesen, Nils* Kai  6 Jun 1994Vesten, Borge, Østfold, Norge 1679
42 Bredesen, Olaf Bernhard  9 Mai 1962Vesten, Borge, Østfold, Norge 1635
43 Bredesen, Ragnar* Fridtjof  24 Jan 1978Vesten, Borge, Østfold, Norge 1682
44 Bredesen, Thorine (Thora)  5 Mar 1969Vesten, Borge, Østfold, Norge 1644
45 Bryntesen, Agda Nathalie  31 Jul 1983Vesten, Borge, Østfold, Norge 2474
46 Bryntesen, Beda Amalie  21 Mar 1933Vesten, Borge, Østfold, Norge 2477
47 Bryntesen, Ellen Margrethe  2 Mar 1995Vesten, Borge, Østfold, Norge 2475
48 Bryntesen, Henny Evelyne  23 Mai 1934Vesten, Borge, Østfold, Norge 2478
49 Bryntesen, Johan  30 Apr 1958Vesten, Borge, Østfold, Norge 2472
50 Delås, Grethe* Anette Marie  19 Feb 2002Vesten, Borge, Østfold, Norge 3739

1 2 3 4 5 ... Neste»Bolig

Treff 1 til 50 av 53

1 2 Neste»

   Etternavn, Fornavn    Bolig    Person ID 
1 Andersen, Christopher  1831Vesten, Borge, Østfold, Norge 8309
2 Andreasen, Karl Ludvig  Vesten, Borge, Østfold, Norge 975
3 Berg, R.O.   2628
4 Berg, T.H.   2627
5 Bredesen, A.G.   2823
6 Bryntesen, Agda Nathalie  Vesten, Borge, Østfold, Norge 2474
7 Ebbesvik, Henny Arnhild  1984Vesten, Borge, Østfold, Norge 5085
8 Gjelstad, Johannes  Vesten, Borge, Østfold, Norge 736
9 Hansen, B.S.   3828
10 Hansen, Hans Peter  1904Vesten, Borge, Østfold, Norge 2652
11 Hansen, H.   4184
12 Hansen, Johan* Edvard  1891Vesten, Borge, Østfold, Norge 1609
13 Hansen, Ludvig  Vesten, Borge, Østfold, Norge 3031
14 Hansen, Simen  1891Vesten, Borge, Østfold, Norge 1612
15 Hansen, Simen  1910Vesten, Borge, Østfold, Norge 1612
16 Hansen (Granvåg), Håkon  1941Vesten, Borge, Østfold, Norge 725
17 Haraldsen, Alf Lorang  Vesten, Borge, Østfold, Norge 2108
18 Haraldsen, Emil Albert  1932Vesten, Borge, Østfold, Norge 477
19 Haraldsen, Harald Ingvald  1932Vesten, Borge, Østfold, Norge 489
20 Haraldsen, Jens  Vesten, Borge, Østfold, Norge 451
21 Heder, H.W.   12984
22 Hermansen, Ragna  1923Vesten, Borge, Østfold, Norge 6211
23 Ingebretsen, Søren  1823Vesten, Borge, Østfold, Norge 8307
24 Jensen, Sofie Kathinka  1907Vesten, Borge, Østfold, Norge 8697
25 Johannesdatter, Ellen Sophie  1891Vesten, Borge, Østfold, Norge 1607
26 Johannesdatter, Johanne  1891Vesten, Borge, Østfold, Norge 2842
27 Johansen, B.R.   2850
28 Johansen, Johan Edvard  Vesten, Borge, Østfold, Norge 2670
29 Johansen, K.J.   2851
30 Johansen, Ole Kristian*  1932Vesten, Borge, Østfold, Norge 3776
31 Kjellmann, L.A.   2510
32 Kvernhusvik, A.   5083
33 Kviberg, Hansine* Martine  1932Vesten, Borge, Østfold, Norge 6286
34 Marthinsen, Kjell  1950Vesten, Borge, Østfold, Norge 1053
35 Marthinsen, O.L.   1052
36 Marthinsen, O.L.   1052
37 Marthinsen, S.   1050
38 Martinsen, Loi Christian  Vesten, Borge, Østfold, Norge 1062
39 Martinsen, Å.K.   1055
40 Nilsen, Laurits  1891Vesten, Borge, Østfold, Norge 1865
41 Olsdatter, Hanna Sofie  1924Vesten, Borge, Østfold, Norge 2405
42 Olsen, B.I.   3904
43 Olsen, G.K.   3988
44 Olsen, Johan Theodor*  1910Vesten, Borge, Østfold, Norge 1842
45 Olsen, Nils  1910Vesten, Borge, Østfold, Norge 1681
46 Pedersen, Ågot Elvira  Vesten, Borge, Østfold, Norge 2007
47 Persen, Patrik Julius  1884Vesten, Borge, Østfold, Norge 8767
48 Reiersen Ludvigsen, R.K.   2869
49 Svendsdatter Ulsteen, Karen Marie  1857Vesten, Borge, Østfold, Norge 1671
50 Tanem Fernstrøm, Lilli Marie  1917Vesten, Borge, Østfold, Norge 52

1 2 Neste»