Kommunalt manntall 1913
Borge kommune

Dataregistrert av Odd Marthinsen

Dette kommunale manntallet ble brukt til kommunevalget i Borge herred 1913.
Alle født senest i 1887 fikk stemme. Eldste stemeberettigede var født i 1819.
I møte 19. august 1913 avsa formannskapet og lensmannen kjennelse om at manntallet inneholder 2037 stemmeberettigede, hvorav 136 er suspendert, dermed ble antallet reelle stemmeberettigede på 1901.
Av de 136 som ikke fikk stemme, var 129 suspendert på grunn av at de var "fattigunderstøttet", en var "sindsyg" og fire var "åndssvage".
Dette var første kommunevalg hvor kvinner hadde stemmerett, slik at det var et historisk valg.
Datafilene er satt opp alfabetisk etter etternavn, sortert kretsvis, slik manntallet sto oppstilt i originalen. Det er greit å finne fram.

Velg første bokstav i etternavnet:

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Ø